Wyprawy

wyprawy nurkowe

Kursy

Kursy nurkowania - prowadzimy je w systemnie PADI, czyli: Profesjonalnego Stowarzyszenia Instruktorów Nurkowania. Jest to największa i najbardziej prężna organizacja nurkowa na świecie. Charakteryzuje się prowadzeniem różnych kursów i specjalizacji nurkowych.

Posiadając licencję tej organizacji możesz być pewien, że będzie rozpoznawalna i uznawana na całym świecie, czyli tam, gdzie tylko zapragniesz nurkować.


Dla kogo kurs nurkowy?

Oferujemy kursy nurkowania dla wszystkich osób, którzy pragną wzbogacić swoje doświadczenia życiowe, są zdrowi psychofizycznie i mają ukończone 10 lat.
Pierwszym kursem wprowadzającym w podwodny świat jest kurs nurkowania podstawowy tzw. Open Water Diver, następnie Advanced Open Water, Rescue Diver i Dive Master.


OWD (Open Water Diver) - Jest to kurs 4-dniowy, składający się z zajęć teoretyczno-basenowych (lub prowadzony na wodach baseno-podobnych) oraz nurkowania w wodach otwartych (morze).

Podczas tych zajęć zapoznacie się z podstawami nurkowania poprzez film wideo, książkę i wykłady. Na płytkiej wodzie nauczycie się samodzielnie nurkować i wykonywać ćwiczenia, które pomogą Wam później czuć się pewnie i bezpiecznie pod wodą. Następnie podczas nurkowań z łodzi jest czas na podwodne wycieczki, czyli oglądanie i podziwianie piękna egipskiej rafy. W czasie tych nurkowań wykonujemy po kilka ćwiczeń, które wcześniej wykonywaliśmy na płytkiej wodzie.

Kurs kończy się egzaminem teoretycznym w formie testu.

Licencja, którą otrzymacie będzie Was uprawniała do nurkowania na maksymalną głębokość 18 metrów.


JR OWD (Junior Open Water Diver) - Jest to kurs przeznaczony dla młodszych, pragnących spotkania się z podwodnym światem. Przebieg jego szkolenia jest taki sam, jak podczas kursu OWD.

Różni się jedynie pewnymi restrykcjami:

  • nurkowie w wieku 10-11 lat -  nurkowanie pod nadzorem rodzica/opiekuna lub Profesjonalnego członka PADI na głębokości do 12 metrów
  • nurkowie w wieku 12-14 lat - nurkowanie pod nadzorem dorosłego, certyfikowanego nurka na głębokości do 18 metrów

AOWD (Advanced Open Water Diver) - Drugi w kolejności kurs nurkowy, 2-3 dniowy, który obejmuje pięć nurkowań i wykłady.

Podczas trwania szkolenia poszerzamy swoją wiedzę i praktykę nurkową wykonując pięć różnych nurkowań. Obowiązkowe jest nurkowanie głębokie do 30 m i nurkowanie nawigacyjne z użyciem kompasu. Pozostałe trzy wybiera się indywidualnie przez każdego uczestnika kursu z obszernej listy i są to np. nurkowanie w prądzie, nurkowanie na wraku, nurkowanie doskonalące Waszą pływalność czy nurkowanie zapoznające z podstawami fotografii podwodnej.

Licencja ta uprawnia do nurkowania do 30 metrów, w przypadku dzieci 12-14 lat - maksymalna głębokość to 21 metrów.


Rescue Kurs - Kurs ten trwa 3 dni, podczas którego zdobywamy umiejętności ratownicze, pozwalające nam później na pomoc samemu sobie, jak również innym w sytuacjach niestandardowych.


Dive Master - Na zdobycie tej licencji potrzebujemy ok 2 tyg.

Specjalizacje, które oferujemy:

  • Deep Diver - nurkowanie głębokie (uprawnienia do 40 metrów)
  • Wreck Diver - nurkowanie wrakowe
  • Enriched Air Diver - nurkowanie z nitroxem
  • Underwater Navigator - nurkowanie nawigacyjne
  • Underwater Photographer - fotografia podwodna